Dokumenty školy

Dokumenty školy 

 

-   Zřizovací listina školy 1, 2
-   Školní řád
-   Organizační řád
-   Vnitřní řád ŠD
-   Provozní řád ŠD
-   Rozpočet 2018/2019
-   Střednědobý výhled
-   Koncepce Enviromentální výchvy (EVVO) (.doc)
-   Minimální preventivní program
-   Prevence a řešení šikany (.doc)
-   Plán výchovného poradenství
-   Školní strategie prevence na období 2018 - 2022
-   Výroční zpráva o činnosti školy 2018 - 2019
-   Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018  
-   Výroční zpráva o poskytování informací 2018 
-   Výroční zpráva o poskytování informací 2017   
-   Školní poradesnké pracoviště