Dokumenty školy

Dokumenty školy 

 

-   Zřizovací listina školy 1, 2
-   Školní řád
-   Organizační řád

-   Vnitřní řád ŠD
-   Provozní řád ŠD
-   Program poradenských služeb ve škole

-   Koncepce Enviromentální výchvy (EVVO) 
-   Minimální preventivní program
-   Strategie prevence a řešení šikany 
-   Plán výchovného poradenství
-   Školní strategie prevence na období 2018 - 2022
-   Výroční zpráva o činnosti školy 2019 - 2020

-   Výroční zpráva o činnosti školy 2018 - 2019
-   Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018  
-   Výroční zpráva o poskytování informací 2019
-   Výroční zpráva o poskytování informací 2018  
-   Výroční zpráva o poskytování informací 2017   
-   
Školní poradenské pracoviště