Máte doma předškoláka?

MÁTE DOMA PŘEDŠKOLÁKA ?

Podle zákona č.561/2004 Sb. a novely č.178/2016 Sb. je předškolní vzdělávání povinné. 
Nástup dítěte do první třídy je velkou událostí pro všechny členy rodiny. Škola je pro dítě místem, kde je čeká mnoho nového a zajímavého. Jestliže je dítě na školu správně připraveno, jistě se na ni těší.
První třída je náročná nejen pro dítě, ale i pro rodiče – mějte proto trpělivost s prvňáčkem i sami se sebou. Školák vnese domů jiný řád a rytmus, dosavadní denní režim se změní nejen dítěti, ale i vám. Pro dítě znamená tento pravidelný denní režim správné rozložení práce a odpočinku, pro rodiče – věnovat dítěti potřebný čas, dohled a pomoc při jeho domácí přípravě na vyučování.prredskolak

Co má předškolák umět?
Začátek školní práce bude snazší, když i nadále od svého dítěte (předškoláka) budete vyžadovat:

 • Správnou výslovnost• soustředěně naslouchat mluvenému slovu – vyprávění, pohádce.
 • Zopakovat větu o osmi až deseti slovech• zvládnout vyjádřit, co vidělo, prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo.
 • Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně), je třeba vyhledat odbornou pomoc.
 • Soustředění se na konanou práci• plnění drobných činností a jejich dokončení.
 • Úklid hraček, nádobí, příboru, pomoc při pracích.
 • Základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování).
 • Znát adresu bydliště
 • Opatrně přecházet křižovatky, ulice.
 • Obouvat se, zouvat se a zašněrovat si boty.
 • Oblékat se, svlékat a skládat si věci, rozepínat a zapínat knoflíky u oblečení.
 • Otevírat a zapínat aktovku, nasadit si ji na záda.
 • Umývat si ruce, dodržovat základní hygienické návyky.

Dovednosti, které je potřeba procvičovat:

 • Psychomotorický rozvoj

- Dokončit úkol, který si sám zadá
- Schopnost soustředit se
- Zaměřit pozornost
- Pravidelný režim

 • Hrubá motorika

- Poskoky na jedné noze
- Skákání
- Překážková dráha
- Házení míčem a chytání
- Hry (na sochy, škatulata)
- Schopnost relaxace (i s hudbou,…)

 • Jemná motorika

- Zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky
- Procvičovat nejlépe kreslením všemi možnými materiály (voskovky, tužky, křídy …)
- Cvičit motoriku podle různých sešitů ("Těšíme se do školy" aj.).
- Pracovat s papírem (trhání, stříhání, mačkání,…
- Navlékat korálky, pracovat s mozaikou

 • Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

- Zrakové - vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle - zrakem rozlišit tvary od sebe - poznat  barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)- - Sluchové - slyšet, co je na začátku slova, na konci-  hledat slova se stejnou hláskou na začátku-  vytleskávat slabiky …
- Početní představy – méně, více, stejně, větší, menší,…- Rozvoj řeči- opakovat básničky, říkadla, písničky- umět jednoduše popsat svůj pokojíček, oblíbenou hračku, co je na obrázku …- orientovat se v čase a v prostoru – znát, co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě,….