Oznámení pro zákonné zástupce dětí v MŠ a žáků ZŠ

Po dohodě se zřizovatelem – OÚ Rožmitál na Šumavě –  v souvislosti s mimořádným opatřením MZ č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN-KAN o uzavření školy rozhodla ředitelka školy dle § 123 odst. 4,5 školského zákona takto: 

promíjím úplatu za období březen-květen 2020

  • za zájmové vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě
  • za předškolní vzdělávání v ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě

Pokud jste již úplatu uhradili, bude vedena jako přeplatek pro následující období. Úplata za školní stravování se bude hradit dle skutečných nákladů.

V Rožmitále na Šumavě, dne 25. 5. 2020                                             

Mgr. Iva Berková

                                                                                                                ředitelka školy