Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje po projednání se zřizovatelem - OÚ Rožmitál na Šumavě, podle 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

2 volné dny.

Termín volna: 29. a 30. června 2020

Volné dny jsou vyhlášeny z důvodu výmalby horního patra budovy školy. Práce potrvají týden a následně budou pokračovat koncem srpna v přízemí školy, dle možností malířské firmy. 

V době ředitelského volna bude přerušen provoz školní družiny, školní jídelny a mateřské školy.

Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020.


 V Rožmitále na Šumavě, dne 1. 6. 2020                                   

Mgr. Iva Berková, ředitelka školy