Zápis ZŠ 2021/2022

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

ministr školství Robert Plaga informoval školy, že s ohledem na aktuální vývoj pandemie nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli zvyklí. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků.

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy na dobu

od 1. 4. do 20. 4. 2021.

Zápis se týká všech dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem. 

Potřebné dokumenty a další informace se zobrazí po kliknutí tlačítka "Číst dál"

 

Potřebné dokumenty: 

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů
 3. Žádost o odklad
 4. Žádost o dodatečný odklad

Potřebné formuláře obdrželi zákonní zástupci na společné schůzce, nebo si je mohou vytisknout z webových stránek (www.zsmsrozmital.cz). 

 

Podání žádosti:

 1. Vhozením do schránky na budově školy
 2. Poštou na adresu školy: Rožmitál na Šumavě 47, 382 92
 3. E-mailem s elektronickým podpisem
 4. Do datové schránky školy (hpn8nx)

Vyplněnou a podepsanou žádost, spolu s prohlášením, vhoďte prosím  do poštovní schránky školy, Rožmitál na Šumavě 47, případně možno zaslat i poštou na adresu školy. 

Škola v době zápisu nebude požadovat doložení rodných listů. Toto si zkontroluje až po ukončení mimořádných opatření, kdy bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi (motivační část).

Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn na dveřích školy a na webových stránkách školy do 30. 4. 2021.

 

Odklad školní docházky:

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K žádosti o odklad je potřeba připojit 2 přílohy: 

 • Doporučení k odkladu vydané školským poradenským zařízením 
 • Doporučení odborného lékaře (pediatra) 

Předčasné přijetí dítěte mladšího:

Rodiče mohou požádat o předčasné přijetí dítěte mladšího, a to tehdy, jestliže je nadprůměrně vyspělé po stránce tělesné i rozumové a 6 let dovrší během prvního školního roku.

 

 

V Rožmitále na Šumavě, dne 15. 3. 2021                                Mgr. Iva Berková,  ředitelka školy 

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ:

 1. Děti po loňském odkladu.
 2. Děti ze spádové oblasti ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov.  
 3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje školu.  
 4. Děti s jiným trvalým pobytem.
 5. Při překročení kapacity budou děti do třídy zařazeny tansparentním losováním.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, řeší zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016