Rozhodnutí o přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

   v ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě

  1. D 01 přijat
  2. D 02 přijat
  3. D 03 přijat
  4. D 04 přijat
  5. D 05 přijat

V Rožmitále na Šumavě: 21. 4. 2021                                                     Mgr. Iva Berková

                                                                                                                    ředitelka školy

Zápis ZŠ 2021/2022

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

ministr školství Robert Plaga informoval školy, že s ohledem na aktuální vývoj pandemie nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli zvyklí. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti jednotlivých účastníků.

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy na dobu

od 1. 4. do 20. 4. 2021.

Zápis se týká všech dětí narozených v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem. 

Potřebné dokumenty a další informace se zobrazí po kliknutí tlačítka "Číst dál"

Číst dál - Zápis ZŠ 2021/2022